USPOŘÁDÁNÍ DNE

6.30 – 11.30
 • ranní hry podle výběru a přání dětí

 • individuální práce s dětmi

 • ranní cvičení: pohybové lokomoční činnosti – chůze, běh, skoky, poskoky, lezení; změny poloh a pohybů; vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení; jógové prvky a jóga prstů, závodivé a taneční hry

 • hygiena, dopolední svačina: děti si samostatně připraví skleničku a podnos, starší děti si samy natírají pomazánku na pečivo, podle potřeb si přidávají čaj a stravu

 • v rámci pitného režimu si děti mohou v průběhu dne kdykoliv nalít připravené tekutiny

 • činnosti řízené pedagogem: praktické a tvořivé činnosti dětí dle školního vzdělávacího programu

 • pobyt dětí venku


11.30 - 16.00

 • hygiena, oběd: děti používají podle svých možností příbor, starší děti si samy nalévají polévku z připravených jídelních mís, do jídla děti nenutíme

 • relaxace na lůžku s přihlédnutím k individuálním potřebám spánku

 • hygiena, odpolední svačina

 • odpolední zájmové činnosti a hry dětí

 

tulipany