Enviromentální výchova ve výuce

 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE - je určena všem dětem ve školce. Jejím cílem je seznámit děti s tématy, kterými se pak dále budou zabývat v Analýze, v Plánu činností a dalších krocích. S tématy se děti v průběhu realizace programů setkávají opakovaně.


Operační program EU

Výzva 80 | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2022 - vytvořilo studio KVARK AG