Informování a spolupráce

INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE - je v programu zaměřen dovnitř školy i do jejího okolí. Slouží k tomu, aby všichni věděli, co se u nich v Eko škole děje a že i oni jsou její součástí. Oslovujeme rodiče, základní školy, širokou veřejnost, zastupitele, možné finanční podporovatele, tisk.


Operační programy EU

Šablony I | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2023 - vytvořilo studio KVARK AG