Plán činností

 PLÁN ČINNOSTÍ - při plánování důsledně vycházíme z Analýzy a toto co jsme při ní zjistili. Ukazujeme dětem i dospělým, že ke splnění některých cílů vede i několik úkolů.

Na Plánu činností se podílel celý Ekotým.

Cíle

 Cíle pro školní rok 2022/23

Téma: Prostředí

- najít vhodné místo pro nástěnku

- zakoupit a sestavit Vermikompostér

- zakoupit konvičku na zalévání pokojových květin

- opravit budky pro ptáčky a hmyzí domeček

- zajistit barel na odchyt dešťové vody

- zajistit nářadí pro úklid zahrady

- vymyslet jméno pro maskota

- zajistit a připravit vyvýšený záhon pro výsadbu bylinek, zeleniny

- provést montáž smyslového chodníku

- upravit svah na sadbu jahod a keřů

- zasadit semínka buku lesního

2


Operační programy EU

Šablony I | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2023 - vytvořilo studio KVARK AG