PROČ EKOŠKOLKA?

Naše mateřská škola se ve školním roce 2022/ 2023 přihlásila do Mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy.

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Sedm kroků umožnuje, aby děti měnily prostředí školy a své návyky a aby celá škola byla šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Hlavním předpokladem smysluplnosti programu je vlastní aktivita dětí. Důležitá je spolupráce s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. 

CO OD PROGRAMU OČEKÁVAT

- mateřská škola, která má již v oblasti environmentální výchovy zkušenosti, využije program především jako metodické vedení

- mateřská škola získá návod, jak činnosti v oblasti ekologie a environmentální výchovy zařadit do školního vzdělávacího programu

- po úspěšném naplnění kritérií programu Ekoškola můžeme získat mezinárodní titul, který se symbolizuje mezinárodní zelenou vlajkou 

EKOŠKOLA KROK ZA KROKEM

- první krok - Ekotým

- druhý krok - Analýza

- třetí krok - Plán činností

- čtvrtý krok - Sledování a vyhodnocování

- pátý krok - Environmentální výchova ve výuce

- šestý krok - Informování a spolupráce

- sedmý krok - Ekokodex 

TÉMATA EKOŠKOLY

Prostředí

Voda

Odpady

Jídlo


Operační programy EU

Šablony I | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2023 - vytvořilo studio KVARK AG