Sledování a vyhodnocení

 SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ - sledování a postupné vyhodnocování Plánu činností dává Ekotýmu zpětnou vazbu k naplňování jednotlivých cílů a úkolů. Krok rozvíjí schopnost dětí posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů.


Operační programy EU

Šablony I | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2023 - vytvořilo studio KVARK AG