Důležité informace

 Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 25.6.2024 v 15.00hod.

Sledování a vyhodnocení

 SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ - sledování a postupné vyhodnocování Plánu činností dává Ekotýmu zpětnou vazbu k naplňování jednotlivých cílů a úkolů. Krok rozvíjí schopnost dětí posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů.

Důležité informace

 Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 25.6.2024 v 15.00hod.


Operační programy EU

Digitální učební pomůcky | Evropská unie | MŠMT Šablony I | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2024 - vytvořilo studio KVARK AG