Důležité informace

Rozhodnutí o přijetí dítěte na šk.rok 2024/25 najdete na webových stránkách, dokumenty, sdělení pro rodiče, také na vchodových dveřích MŠ.

 Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 25.6.2024 v 15.00hod.

Uspořádání dne

6.30 – 11.30

 • ranní hry podle výběru a přání dětí
 • individuální práce s dětmi
 • ranní cvičení: pohybové lokomoční činnosti – chůze, běh, skoky, poskoky, lezení; změny poloh a pohybů; vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení; jógové prvky a jóga prstů, závodivé a taneční hry
 • hygiena, dopolední svačina: děti si samostatně připraví skleničku a podnos, starší děti si samy natírají pomazánku na pečivo, podle potřeb si přidávají čaj a stravu
 • v rámci pitného režimu si děti mohou v průběhu dne kdykoliv nalít připravené tekutiny
 • činnosti řízené pedagogem: praktické a tvořivé činnosti dětí dle školního vzdělávacího programu
 • pobyt dětí venku


11.30 – 16.00

 • hygiena, oběd: děti používají podle svých možností příbor, starší děti si samy nalévají polévku z připravených jídelních mís, do jídla děti nenutíme
 • relaxace na lůžku s přihlédnutím k individuálním potřebám spánku
 • hygiena, odpolední svačina
 • odpolední zájmové činnosti a hry dětí

Důležité informace

Rozhodnutí o přijetí dítěte na šk.rok 2024/25 najdete na webových stránkách, dokumenty, sdělení pro rodiče, také na vchodových dveřích MŠ.

 Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 25.6.2024 v 15.00hod.


Operační programy EU

Digitální učební pomůcky | Evropská unie | MŠMT Šablony I | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2024 - vytvořilo studio KVARK AG