Historie

Mateřská škola byla založena v roce 1976.

Mateřská škola je situována uprostřed obce, v příjemném prostředí, obklopená svěží zelení. Součástí mateřské školy je přilehlá zahrada a dvorek.

Budova mateřské školy je z roku 1909, byla postavena pro potřeby základní školy. Je dvoupodlažní, prostorná a vzdušná. Od roku 1976 prošla naše mateřská škola mnohými úpravami tak, aby vyhovovala dětem předškolního věku.

Z pečlivě vedených kronik můžeme vyčíst, že k slavnostnímu otevření mateřské školy došlo 1. 9. 1976. Mateřská škola byla jednotřídní s polodenním provozem, sídlila v jedné budově spolu se základní školou. Od 1. 3. 1978 je mateřská škola samostatná a s celodenním provozem, od školního roku 1981/82 je mateřská škola dvoutřídní.

V posledních letech stav dětí kolísá, přesto i v malé mateřské škole se snažíme dětem zajistit zajímavou a nadstandardní péči – zájmové kroužky, sportovní a kulturní programy, vystoupení pro rodiče, předplavecký výcvik, výlety apod.

Průběžně renovujeme a modernizujeme vnitřní vybavení mateřské školy a školní zahrady.

Naším společným cílem je šťastné, spokojené a zdravě sebevědomé dítě.


Operační program EU

Výzva 80 | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2023 - vytvořilo studio KVARK AG