Zajímavost

V roce 1976 došlo k připojení obce Těšov k Uherskému Brodu.
Přesto si mateřská škola zachovala charakter vesnické mateřské školy s typickým koloritem a životem (stále živé folklorní tradice, život ve vícegenerační rodině, vztah k přírodě, mezilidské vztahy apod.).

K pojmenování obce Těšov se váže zajímavý příběh:

Město Uherský Brod, ležící při řece Olšavě, bylo přirozeným centrem jihovýchodní Moravy. Má dlouhou historii a díky své poloze i strategickou funkci na hranicích s Uhrami. Již v dobách dávno minulých, když jezdili obchodníci a kupci do královského města Uherský Brod se svým zbožím, byli na cestách často přepadáváni zloději a lapky. Uherský Brod byl obehnán městskými hradbami, které skýtaly ochranu jak obyvatelům, tak návštěvníkům města.

Obchodníci proto se svým zbožím v Újezdci ujížděli k Uherskému Brodu, aby byli co nejdříve za branami města, v Těšově se těšili, že už jim zbývá jen malý díl cesty.


Operační programy EU

Šablony I | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2023 - vytvořilo studio KVARK AG